Có 11 kết quả :

Một diễn viên đóng vai Thành Cát Tư Hãn trong phim. Ảnh minh họa.

Tiệm cận bí mật lăng mộ Thành Cát Tư Hãn

Trong hàng trăm năm qua, lăng mộ Thành Cát Tư Hãn là một bí ẩn. Truyền thuyết cho rằng khi đưa thi thể ông đi an táng, các lính hộ tống đã giết bất cứ ai mà họ gặp trên đường đi và sau khi tiến hành an táng xong, những người hộ tống đã tự sát.