Thảm họa núi lửa nào ở Indonesia cướp đi 35.000 người?

TPO - Đợt phun trào năm 1883 là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử thế giới hiện đại.
Quốc gia nào rộng nhất Đông Nam Á?

1. Quốc gia nào rộng nhất Đông Nam Á?

 • icon

  Indonesia

 • icon

  Malaysia

 • icon

  Myanmar

Quốc gia nào nhiều núi lửa nhất Đông Nam Á?

2. Quốc gia nào nhiều núi lửa nhất Đông Nam Á?

 • icon

  Campuchia

 • icon

  Indonesia

 • icon

  Philippine

Số lượng núi lửa ở Indonesia xếp thứ mấy thế giới?

3. Số lượng núi lửa ở Indonesia xếp thứ mấy thế giới?

 • icon

  Thứ nhất

 • icon

  Thứ hai

 • icon

  Thứ ba

Đợt phun trào kinh hoàng nhất xảy ra ở Indonesia vào năm...?

4. Đợt phun trào kinh hoàng nhất xảy ra ở Indonesia vào năm...?

 • icon

  Năm 1883

 • icon

  Năm 1893

 • icon

  Năm 1983

Mức độ đa dạng sinh học của Indonesia đứng thứ mấy thế giới?

5. Mức độ đa dạng sinh học của Indonesia đứng thứ mấy thế giới?

 • icon

  Thứ nhất

 • icon

  Thư hai

 • icon

  Thứ ba

Tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng ở bao nhiêu nước Đông Nam Á?

6. Tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng ở bao nhiêu nước Đông Nam Á?

 • icon

  3 nước

 • icon

  4 nước

 • icon

  5 nước

Thủ đô nước Đông Nam Á nào có tên ngắn nhất?

7. Thủ đô nước Đông Nam Á nào có tên ngắn nhất?

 • icon

  Lào

 • icon

  Timor Leste

 • icon

  Singapore

Thủ đô của Indonesia có tên là gì?

8. Thủ đô của Indonesia có tên là gì?

 • icon

  Jakarta

 • icon

  Nusantara

 • icon

  Malina

MỚI - NÓNG