Tên lửa Yemen phô diễn hệ thống rocket phóng loạt Badir-1

Lực lượng tên lửa Yemen phô diễn hệ thống rocket phóng loạt Badir-1 mà họ gọi là "tên lửa đạn đạo"

Có thể bạn quan tâm