Tên lửa phóng từ tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk bắn trúng tàu chiến

Tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk bắn trúng tàu chiến mục tiêu.