Có 45 kết quả :

'Đột nhập' máy bay Mỹ tuần thám ở biển Đông

'Đột nhập' máy bay Mỹ tuần thám ở biển Đông

P-8A Poseidon là máy bay tuần tra săn ngầm tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Mỹ đã dùng loại máy bay này để thực hiện cuộc tuần thám xung quanh các đá nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông.
Tàu Trung Quốc tổ chức thành nhóm chặn các tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống.

Tàu Trung Quốc ép sát tàu Việt Nam 100m, hú còi uy hiếp

TPO - Khi tàu thực thi pháp luật của Việt Nam cơ động vào khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 9-11 hải lý để thực thi pháp luật, các loại tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, hú còi, bao vây ép hướng, áp sát (có khi khoảng 100m) và sẵn sàng đâm va tàu ta.