Tập trung vào những đề tài khoa học có tính thực thi cao

Tập trung vào những đề tài khoa học có tính thực thi cao
TP - Theo PGS.TS Lê Trần Lâm (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội): Hà Nội tập trung vào những đề tài khoa học có tính thực thi cao, giải quyết được vấn đề bức xúc cho thành phố hoặc tạo ra các sản phẩm có sức sống lâu bền, được thị trường chấp nhận.

Đặc biệt, các chủ đề tài phải có sự lựa chọn đề tài phù hợp với yêu cầu thực tế, đồng thời chú trọng thực hiện mô hình kết hợp giữa nhà khoa học và nhà sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng của đề tài.

PGS.TS Lê Trần Lâm cho rằng, cần chấm dứt tình trạng nghiên cứu rồi để đấy, không chuyển giao hoặc không có cơ sở nào triển khai ứng dụng. Trên cơ sở theo dõi hiệu quả thực tế của các đề tài, ít nhất sau một năm nghiệm thu, sản phẩm có tính thực tiễn cao sẽ được xem xét, đề nghị cho nghiên cứu tiếp ở mức cao hơn.

Mặt khác, để tạo điều kiện hơn cho các nhà nghiên cứu khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ đã cải tiến việc giao kế hoạch và xây dựng lộ trình triển khai nhiệm vụ nghiên cứu cho các đơn vị, nhằm giúp các chủ đề tài được thông qua các bước thủ tục sớm hơn để có thể nhận được kinh phí vào đầu tháng 4 tới (thay vì trước đây phải tới tháng 5-8 mới nhận được).

Bên cạnh đó, Sở đang nghiên cứu xem xét tinh giản hơn nữa thủ tục tài chính để tạo thuận lợi cho các nhà khoa học tập trung nhiều hơn vào công việc chuyên môn...

Năm 2008, UBND thành phố Hà Nội giao tổng kinh phí 72 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu sáng tạo khoa học, bao gồm: 165 đề tài trực tiếp, 13 đề tài tuyển chọn, 9 đề án sự nghiệp khoa học và công nghệ, 9 dự án sản xuất thử nghiệm, 7 dự án điều tra cơ bản, 26 nội dung, nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học-công nghệ...

Số kinh phí cấp thực hiện này ít hơn 28 tỷ đồng so với năm 2007 và ít hơn kế hoạch xây dựng năm 2008 (116 tỷ đồng). Song, hiện tại Hà Nội là một trong số ít tỉnh thành trong cả nước thực hiện được tỷ lệ 2% ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động khoa học.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cô giáo H’Khuyn bên học sinh của mình

Cô giáo soạn giáo trình riêng cho từng học sinh

TP - Lớp có gần 30 học sinh, cô giáo H’Khuyn có chừng đó giáo trình áp dụng riêng cho từng em, không ai giống ai. Học sinh của cô H’Khuyn có biên độ tuổi tác cách nhau khá xa, người lớn nhất gần 30 tuổi, người nhỏ nhất mới 6 tuổi. Chúng chỉ giống nhau ở bất hạnh vì đều là nạn nhân của chất độc màu da cam/dioxin.