Có 3 kết quả :

 Máu và hoa trên đất nước Chùa Tháp

Máu và hoa trên đất nước Chùa Tháp

TPO - Một bài báo của Campuchia cách đây tròn 30 năm đã viết: Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt, trên thế giới này, có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi.
Ảnh tư liệu

Bộ mặt phản động của tập đoàn Pôn Pốt

Cách đây vừa tròn 40 năm, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019). Kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Báo Quân đội nhân dân điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc vệt bài “Chiến thắng của ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng”...