Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam

TPO - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XV, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị cần tiếp tục có những tìm tòi, sáng tạo, nghĩ ra những cách thức mới để lôi cuốn thanh niên tích cực tham gia những phong trào lớn của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Nam cần tạo nên những mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam.
Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam ảnh 1

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XV. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 22/9, tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Cùng 205 đại biểu đại diện hơn 36.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Nam.

Đi đầu thực hiện nhiều chủ trương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam đạt được nhiều kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt có nhiều nội dung mới thể hiện tính sáng tạo, dấu ấn lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam ảnh 2
Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XV. - Ảnh: Trọng Tài

Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được đẩy mạnh, tập trung thực hiện với nhiều giải pháp tốt. Xuất hiện nhiều mô hình, công trình, ý tưởng, phần việc thiết thực và hiệu quả.

Công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn được chú trọng. Chất lượng đoàn viên, đoàn viên kết nạp mới ngày càng được nâng lên. Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước được tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt.

Theo anh Lương, các cấp bộ Đoàn Hà Nam đã cung cấp kịp thời đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng cho hệ thống chính trị. Hà Nam cũng là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc thực hiện nhiều chủ trương mới của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trong đó có việc thực hiện phó bí thư kiêm nhiệm xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam ảnh 3

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội. - Ảnh: Trọng Tài

Tham gia hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn Hà Nam chú trọng công tác giáo dục với mục tiêu cao nhất là góp phần hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng đúng đắn, đạo đức trong sáng và lối sống, nếp sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, tập trung giáo dục và tạo môi trường để thanh thiếu nhi tỉnh nhà tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, các di sản văn hoá, di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn tỉnh.

"Để làm được điều này, phải bắt đầu từ đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây là những hạt nhân tốt nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, rèn luyện tác phong, thực hiện tốt lề lối công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên. Cán bộ Đoàn gương mẫu cho đoàn viên, đoàn viên gương mẫu cho thanh niên, thanh niên gương mẫu cho thiếu niên nhi đồng noi theo. Đoàn cần tích cực có những phương thức giáo dục gần gũi với thanh niên, đến được với số đông thanh niên...", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam ảnh 4

Cán bộ Đoàn cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, rèn luyện tác phong, thực hiện tốt lề lối công tác. - Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lương nhấn mạnh, cần đặc biệt chú trọng vai trò của tổ chức Đoàn trong huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên tham gia hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; triển khai các chương trình hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; là một trong những lực lượng chủ yếu trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Tích cực tham gia giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu vực Tây Đáy, nước thải khu, cụm công nghiệp, nước sông Nhuệ - Đáy.

"Triển khai các phong trào, chương trình để tìm kiếm, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ trong các lĩnh vực; thể hiện rõ vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương đất nước".

Tạo thêm mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hà Nam ảnh 5

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam và Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV. - Ảnh: Trọng Tài

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn Hà Nam tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đoàn viên trực tuyến; thực hiện hiệu quả, thực chất Chương trình rèn luyện đoàn viên. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá để nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở, trong đó, tỉnh cần chuẩn bị trước và có kế hoạch sớm để triển khai Đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh.

Tin liên quan