Tạo thêm động lực để phát triển đất nước

Tạo thêm động lực để phát triển đất nước
TP - Các đại biểu dự Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng đều khẳng định những điểm mới trong Văn kiện đã tạo thêm động lực mới cho sự phát triển của đất nước.
Tạo thêm động lực để phát triển đất nước ảnh 1

ông Vũ Oanh. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hôm qua, 14/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng.

Bên lề Hội nghị, PV Tiền phong đã trao đổi với một số đại biểu về một số điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng X.

Ông Vũ Oanh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam: Nói rõ được trách nhiệm của Đảng với dân tộc

Đảng lãnh đạo toàn dân tộc để bảo vệ và phát triển đất nước thế thì Đảng phải có trách nhiệm với toàn dân tộc chứ không chỉ với giai cấp công nhân, nông dân... Điều này là tất yếu.

Việc đưa nội dung “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc” vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng X đã nói rõ được sự tâm huyết, trách nhiệm  của Đảng với nhân dân, với đất nước,  làm cho tất cả mọi người gắn bó hơn với Đảng.

Điều này còn có ý nghĩa lớn ở chỗ Đảng phải có trách nhiệm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của tất cả mọi người. Tôi thấy đưa nội dung Đảng là đội tiên phong của dân tộc, đại biểu cho lợi ích dân tộc vào dự thảo Văn kiện là thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì Đảng là đại diện cho cả dân tộc. Điều này cũng phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh bởi lẽ từ Đại hội lần thứ II của Đảng, Người đã nêu ra điều này.

GS. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý: Cần giải phóng mọi tiềm năng để phát triển

Tạo thêm động lực để phát triển đất nước ảnh 2
Ông Nguyễn Duy Quý

Đúng là nếu chúng ta vươn lên, thoát khỏi tình trạng là nước nghèo vào năm 2010 hoặc sớm hơn là việc có ý nghĩa lịch sử. Muốn làm được như vậy phải giải phóng mọi tiềm năng của lực lượng sản xuất, trong đó nhân tố con người có yếu tố quyết định.

Thế nên, việc quan trọng cần làm là tạo điều kiện cho bất cứ tiềm lực gì có thể phát triển thì đều được phát triển. Muốn vậy, phải bằng cơ chế, chính sách xem có mặt nào, khía cạnh nào chưa phù hợp, cản trở sự phát triển thì nhanh chóng điều chỉnh.

Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng X có nói về việc phát triển lực lượng sản xuất. Nhưng  tôi muốn góp ý thêm bằng 3 vấn đề có tính chiến lược cần tập trung làm rõ.

Thứ nhất, việc phát triển lực lượng sản xuất phải được nhận thức xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, từ cán bộ lãnh đạo đến người dân bình thường để mọi người hiểu rằng ai có tiềm năng gì đều được phát huy hết.

Thứ hai, cần phát huy dân chủ, dân chủ về chính trị cũng quan trọng nhưng dân chủ về kinh tế cũng có ý nghĩa to lớn không kém. Làm sao người dân cảm thấy xã hội bây giờ rất cởi mở trong việc khuyến khích sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng mà không có sự cản trở gì.

Thứ ba, động lực vô cùng quan trọng là lấy con người  làm trung tâm của sự phát triển. Muốn vậy, phải xây dựng được một xã hội học tập, mở hết cửa cho người dân đi học, học được cái gì cũng tốt.

GS Vũ Đình Bách, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân là chủ trương đúng

Tạo thêm động lực để phát triển đất nước ảnh 3

GS Vũ Đình Bách. Ảnh: Hồng Vĩnh

Theo tôi, chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân không hạn chế quy mô là phù hợp với nền kinh tế thị trường. Lâu nay chúng ta chưa cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân vì sợ bóc lột là không đúng với thực tiễn.

Tiếp xúc với nhiều doanh nhân lớn, nhiều người có điều kiện để làm kinh tế tư nhân tôi thấy họ vẫn còn một tâm lý chung là chưa an tâm bỏ ra số tiền lớn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tức là họ còn sự lo lắng về việc không nhất quán về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và rất sợ việc “vỗ béo rồi làm thịt”.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng X đã khẳng định rõ về chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân khiến cho các nhà đầu tư và người có ý định đầu tư rất yên tâm.

Muốn đất nước ta bằng phát triển nhanh thì phải bằng cơ chế, chính sách để tạo động lực mới. Trên quan điểm này thì việc cho đảng viên làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô   là một chủ trương tạo thêm động lực mới.

Đương nhiên cũng có nguy cơ những cán bộ, đảng viên xấu, lợi dụng chủ trương này để bằng cách này, cách kia bòn rút của công hay tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nguy cơ đó là có thật nhưng tôi nghĩ nếu như chúng ta có cơ chế tốt, sự công khai rõ ràng về chính sách, về thuế thì không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa, đó là điều mà một bộ phận đảng viên thoái hoá biến chất có thể lợi dụng chứ không phải của tất cả đảng viên.

Vì thế, không đáng lo ngại và không nên vì một phận nhỏ đảng viên xấu mà kìm hãm sức phát triển của cả xã hội.  

H.K thực hiện

MỚI - NÓNG