Tăng lưu thông loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống

Tăng lưu thông loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống
TP - Thống đốc NHNN vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng và giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, TP yêu cầu các đơn vị đảm bảo trong kho, quỹ tại chi nhánh, các quầy giao dịch của đơn vị thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống.

> Vẫn duy trì tiền xu trong lưu thông
> Tết Quý tỵ không in thêm tiền 500 đồng

Cùng đó, các tổ chức kiên quyết không đưa ra lưu thông những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (nhầu nát, cũ bẩn, mờ hình ảnh hoa văn, chữ số), tăng cường công tác tuyển chọn, phân loại tiền, thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ ngân quỹ trong công tác kiểm đếm, tuyển chọn, đóng gói tiền theo đúng quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG