Có 5 kết quả :

Đề xuất 3 giải pháp tăng lương giáo viên

Đề xuất 3 giải pháp tăng lương giáo viên

TPO - Các trường đại học phải tiến tới tự chủ, đội ngũ giảng viên đại học sẽ không hưởng lương từ ngân sách mà ngân sách chi cho các trường này chuyển sang cho phổ thông sẽ góp phần tăng lương được cho giáo viên…