Có 7 kết quả :

Doanh nghiệp BĐS tự cứu mình

Doanh nghiệp BĐS tự cứu mình

TPO - Thị trường bất động sản trầm lắng, giao dịch kém không chỉ do khó khăn tài chính mà bởi cả khách hàng lẫn nhà đầu tư không còn niềm tin. Doanh nghiệp BĐS tìm cách tự cứu mình bằng nhiều hình thức khác nhau.