Tám đối tượng được thuê nhà ở xã hội

Tám đối tượng được thuê nhà ở xã hội
TP - Theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

> Giá bán nhà ở xã hội cao nhất 11 triệu đồng/m2
> Ai được mua nhà xã hội ?

Đó là, người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp; người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG