Bộ Tài chính trả lời về vấn đề sinh hoạt phí cho LHS 322

Tài khoản sinh hoạt phí cấp cho LHS luôn dư

Tài khoản sinh hoạt phí cấp cho LHS luôn dư
TPO - Trong Công văn số 1404/BTC-TCĐN gửi báo Tiền phong, ông Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, tài khoản nhận tiền trả sinh hoạt phí cho lưu học sinh luôn duy trì số dư và Bộ GD&ĐT là đơn vị quyết định hình thức cấp phát sinh hoạt phí.

Liên quan đến vấn đề cấp phát sinh hoạt phí cho lưu học sinh Việt Nam, công văn gửi báo Tiền phong do ông Nguyễn Thành Đô ký cho thấy, sau khi có quyết định của Bộ GD&ĐT cử đi học ở nước ngoài, lưu học sinh sẽ được nhận ngay 3 tháng sinh hoạt phí. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, lưu học sinh sẽ được nhận sinh hoạt phí 6 tháng một lần.

Về thủ tục cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh, công văn ghi rõ: “Bộ GD&ĐT mở tài khoản đặc biệt tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để tiếp nhận số tiền của ngân sách Nhà nước chuyển vào dùng để cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh.

Bộ Tài chính thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản này theo hình thức cấp tạm ứng theo đề nghị của Bộ GD&ĐT và luôn duy trì số dư trên tài khoản này. Mức trần số dư của tài khoản này do Bộ GD&ĐT quyết định nhưng không quá 1,5 triệu USD.

Căn cứ số tiền sẵn có trong tài khoản đặc biệt nói trên, Bộ GD&ĐT thực hiện việc cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh. Toàn bộ các công việc kiểm tra hồ sơ cấp phát sinh hoạt phí, lựa chọn hình thức cấp phát (cấp qua Đại sứ quán hay cấp trực tiếp vào tài khoản của lưu học sinh…) là do Bộ GD&ĐT quyết định.

Bộ Tài chính thực hiện công việc “hậu kiểm”. Khi số dư tài khoản đặc biệt còn lại 50% so với số cấp ban đầu theo đề nghị của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính lại cấp tiếp vào tài khoản này”.

Đại diện của Vụ Tài chính Đối ngoại cũng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ GD&ĐT đang phối hợp sửa đổi thông tư liên tịch mới trên tinh thần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong cấp phát sinh hoạt phí cho lưu học sinh, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của các Bộ Tài chính, GD&ĐT, Ngoại giao và trách nhiệm của lưu học sinh. Việc sửa đổi thông tư này không ảnh hướng gì đến tiến độ cấp phát kinh phí cho lưu học sinh.

MỚI - NÓNG
PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo: Nên kìm nén ham muốn tăng trưởng để ưu tiên ổn định giá cả
PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo: Nên kìm nén ham muốn tăng trưởng để ưu tiên ổn định giá cả
PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Hiệu Trưởng Trường Công nghệ và thiết kế (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) nhận định, mỗi năm, nền kinh tế lại được đặt trong những bối cảnh khác nhau, vì vậy, thời điểm này, Việt Nam đừng quá chú trọng tăng trưởng GDP mà quên đi những vấn đề khác!