Tái cấu trúc mạnh mẽ, PVN nộp ngân sách gần 41.000 tỷ đồng

Tái cấu trúc mạnh mẽ, PVN nộp ngân sách gần 41.000 tỷ đồng
TPO - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước gần 41 ngàn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm 2018.  

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa cho biết, tổng doanh thu sau 5 tháng đạt 234.500 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm. 

Đồng thời, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5 tháng đạt 9.800 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm. Nhờ đó, PVN đã nộp ngân sách Nhà nước 40.800 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.

Cũng theo thống kê, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 của PVN đạt 2,10 triệu tấn. Tính chung 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, bằng 45,7% kế hoạch năm.

Trong đó sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu tấn , tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,01 triệu tấn; sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,88 tỷ m3, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,43 tỷ m3.

Sản xuất điện tháng 5 đạt 2,08 tỷ kWh, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,80 tỷ kWh. Sản xuất đạm tháng 5 đạt 145,5 ngàn tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 695 ngàn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 650 ngàn tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 2,96 triệu tấn. 

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 5/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn.

Theo đó, Ban Lãnh đạo điều hành (Ban Tổng Giám đốc) của Tập đoàn có số lượng đúng theo quy định (không quá 06 người); giảm đầu mối các Ban tham mưu chuyên môn từ 23 Ban/Văn phòng xuống còn 14 Ban/Văn phòng; đồng thời Tập đoàn đã tiến hành củng cố, kiện toàn người đứng đầu của một số đơn vị thành viên chủ lực từ khâu đầu (tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí) và khâu sau (chế biến dầu khí) để đảm bảo hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG