Có 5 kết quả :

Quốc yến ở Vân Nam

Quốc yến ở Vân Nam

TP - Đã tưởng nếu không có Festival Huế thì chẳng bao giờ được thưởng thức yến tiệc cung đình. Không ngờ du lịch Vân Nam tôi được dự một bữa quốc yến Trung Hoa giá 200 nhân dân tệ/suất (hơn 600 ngàn đồng).