Có 23 kết quả :

Nhà ở xã hội: Mệt mỏi chờ ‘xin – cho’

Nhà ở xã hội: Mệt mỏi chờ ‘xin – cho’

Chủ trương phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) triển khai thời gian qua tạo được sự đồng thuận lớn trong người dân, thế nhưng trên thực tế cả người dân và chủ doanh nghiệp đều gặp nhiều vướng mắc, chủ yếu là thủ tục, quy định ràng buộc quá cứng nhắc...