Có 1 kết quả :

Bán nhỏ giọt, máy gặt xếp xó

Bán nhỏ giọt, máy gặt xếp xó

TP - Gần một tuần qua, nhiều chủ máy gặt đập liên hợp ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) không thể mua được đủ lượng dầu diesel để hoạt động, do mỗi cây xăng chỉ bán tối đa 2 con dầu.