Có 1 kết quả :

Nguy hiểm khi dư thừa cholesterol

Nguy hiểm khi dư thừa cholesterol

TPO - Trong những năm gần đây cholesterol đã trở thành kẻ thù xã hội số một. Nó bị đặt lên vành móng ngựa vì lý do đơn giản: tình trạng dư thừa cholesterol là một trong những nhân tố chính gây bệnh hệ tuần hoàn máu.