Có 5 kết quả :

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam

Xét vào hội nhà văn: Nên khách quan hơn

TP - Nhà thơ, Nhà phê bình Inrasara - Phó Chủ tịch Hội đồng thơ - Hội Nhà văn Việt Nam đưa ra một vài tiêu chuẩn và thang điểm để “chấm điểm” một người viết, qua đó xét kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam để “vừa đỡ khổ, vừa tránh tiêu cực và điều tiếng” - theo ông.