Có 1 kết quả :

Lễ ký kết chuyển giao - ra mắt phần mềm 'Vitus System'

Lễ ký kết chuyển giao - ra mắt phần mềm 'Vitus System'

Ngày 17/12/2021, lễ ký kết chuyển giao giải pháp phần mềm Vitus System giữa Vitus – Viện nghiên cứu và ứng dụng số học Pythagoras và Công ty cổ phần công nghệ số Vitus System đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước đột phá trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công cụ hỗ trợ kinh doanh.