Có 2 kết quả :

Can thiệp, trợ giúp gần 3.000 trẻ em

Can thiệp, trợ giúp gần 3.000 trẻ em

TP - Sáng 20/6, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập chương trình và truyền hình Vì trẻ em và 10 năm thành lập Đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em 18001567.