Có 3 kết quả :

Ơ-rê-ka

Ơ-rê-ka

TP - - Cứ ra đường là như một cuộc chiến. Tranh nhau từng xăng ti mét một. Tắc, ùn, ứ…Tui thấy ngột ngạt quá trời. Có cách chi giải quyết hông chớ cứ trường diễn dzầy e khó thọ…
Viễn vọng từ người khác

Viễn vọng từ người khác

TP - Văn chương nghệ thuật ở ta, không rõ có phải may mắn hay không, đó là rất hiếm khi thấy những thứ thật khác. Tất nhiên đâu đó nhiều nơi trên thế giới cũng vậy thôi, để chấp nhận được những thứ rất khác là điều vô cùng khó. Cái “khác” hoàn toàn không phải là cái “độc đáo”.