Có 5 kết quả :

Doanh nghiệp tiếp tục bị hành

Doanh nghiệp tiếp tục bị hành

TP - Câu chuyện thủ tục hành chính nhiêu khê, cán bộ vẫn tìm cách “hành” doanh nghiệp (DN), “trên nóng, dưới lạnh” lại được hâm nóng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018.
Lực cản

Lực cản

TP - Chẳng phải đợi tới nghiên cứu của Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên 2013 (VBF) mới biết tới 4 ngành hải quan, thuế, cấp giấy phép và quản lý đất đai là nỗi ngán ngẩm của doanh nghiệp.