Có 2 kết quả :

Vay mua nhà gói 30.000 tỉ đồng không cần hộ khẩu

Vay mua nhà gói 30.000 tỉ đồng không cần hộ khẩu

Theo hướng dẫn mới của Bộ Xây dựng về đối tượng cho vay gói 30.000 tỷ đồng thì trường hợp ở nhờ nhưng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú cùng với chủ hộ thì được coi là hộ gia đình độc lập và thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở.