Có 10 kết quả :

Thêm 217.600 liều vắc xin Pfizer về Việt Nam

Thêm 217.600 liều vắc xin Pfizer về Việt Nam

TPO - Ngày 12/8, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã tiếp nhận 217.600 liều vắc xin Pfizer. Số vắc xin này đã được chuyển vào kho bảo quản của Viện để chờ Bộ công bố phân bổ về các địa phương có dịch. Dự kiến, TPHCM nơi dịch đang nặng nhất sẽ được nhận nhiều lượng vắc xin mới về.