Có 2 kết quả :

Cảnh ngư dân đánh cá ảnh của nhiếp ảnh gia Cao Lĩnh trước năm 1975

Cách Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền biển đảo

TP - Giáo sư Nguyễn Hữu Lành trong bài nghiên cứu mang tên “Luật quốc tế và vấn đề đánh cá trên biển” đã nhận định: “Ngày nay, thực tế người ta nhận thấy các tài nguyên sinh vật ngày càng giảm trước sự khai thác quá mức bằng kỹ thuật tân tiến. Vì vậy vấn đề bảo tồn các tài nguyên sinh vật đã được đặc biệt chú ý. Mặt khác, các quốc gia đều muốn dành cho dân chúng của mình độc quyền khai thác các tài nguyên trong vùng biển tiếp cận và đều có khuynh hướng nới rộng phạm vi thuộc chủ quyền quốc gia”. 
Ai xuôi vạn lý

Ai xuôi vạn lý

TP - Mẹ tôi bảo, tao phải đi tìm cha mày, mặc kệ chúng mày khuyên can như thế nào. Đã 20 năm nay, tao không gặp ông ấy, tao không muốn khi một, hai năm nữa, tao không sống nổi, không đi nổi thì không gặp ông ấy mãi mãi. Thế là bà chuẩn bị đồ đạc để ra đi.