Có 4 kết quả :

Bội ước với dân

Bội ước với dân

TP - Phê bình ngành khác, địa phương khác dễ; phê bình ngành mình, địa phương mình mới khó. Nói người này, người kia sai, dễ hơn nhận cái sai về mình.