Có 1 kết quả :

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Xứng đáng làm chủ vận mệnh dân tộc

TP - Theo GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cần làm nổi bật tầm vóc của thanh niên Việt Nam, hăng hái tình nguyện chưa đủ, mà phải chinh phục đỉnh cao tri thức, đi vào mũi nhọn cách mạng 4.0. Đoàn phải chứng minh được tuổi trẻ Việt Nam đủ sức tiếp nối thế hệ cha anh làm chủ vận mệnh dân tộc...