Có 1 kết quả :

Văn hóa ở cơ sở, tiền tỷ ngó chơi

Văn hóa ở cơ sở, tiền tỷ ngó chơi

TP - Đầu năm 2011, TP Cần Thơ xây dựng thêm 5 nhà văn hóa phường, xã, nâng tổng số nhà văn hóa cấp này lên 39 và nhiều phường, xã khác đang tiếp tục xin kinh phí xây dựng nhà văn hóa để được công nhận là “văn hóa”, là “nông thôn mới”.