Có 1 kết quả :

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Trong họa có phúc'

Nhà thơ Vũ Quần Phương: 'Trong họa có phúc'

TP - Hai cuốn sách mới của Vũ Quần Phương - Bình thơ và Tuyển tập Vũ Quần Phương đều dày năm bảy trăm trang. Hỏi ông quan tâm gì nhất bây giờ, ông đáp: Y tế và giáo dục. Chuyện không chỉ về vấn nạn ngành y, rồi trong họa có phúc trong phúc có họa- với nhà thơ, bác sĩ Vũ Quần Phương.