Có 1 kết quả :

NSND Thanh Hoài thể hiện một trích đoạn Kiều. Ảnh: Nguyễn Hòa

Truyện Kiều vang lên trên YouTube

TP - Những người yêu Truyện Kiều có thêm một lối tiếp cận đầy nghệ thuật với tác phẩm qua hình thức ngâm theo lối cổ có nhạc đệm do các nghệ sĩ hàng đầu thể hiện. Toàn văn truyện Kiều đang được đưa dần lên YouTube từ nay đến 24/4.