Có 3 kết quả :

Ông “mõ làng” đi thông báo

Đắk Nông có ông... mõ làng!

TP - Giữa thời hiện đại, trên cao nguyên Đắk Nông lại có một ông “mõ làng” hằng ngày mang loa phóng thanh đi khắp ngõ ngách tuyên truyền các vấn đề ở địa phương, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến với dân.