Có 2 kết quả :

Phản bác hành vi tung tin, bịa đặt phòng chống dịch

Phản bác hành vi tung tin, bịa đặt phòng chống dịch

TPO - Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên thanh niên tích cực tuyên truyền, chia sẻ những thông tin tốt, câu chuyện đẹp trong công tác phòng chống dịch; lên án các hành vi tung tin, bịa đặt  gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch.