Có 10 kết quả :

Tin vắn

Tin vắn

TP - Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN chính thức làm lễ ra mắt hôm qua (26/12), tại Hà Nội. Đây là đơn vị thuộc T.Ư Hội Luật gia Việt Nam, được thành lập từ năm 2012, có chức năng nghiên cứu các vấn đề pháp luật và kinh tế hướng đến cộng đồng ASEAN.