Có 1 kết quả :

Kỳ bí nghề 'tăm' vàng

Kỳ bí nghề 'tăm' vàng

TP - Không cần thiết bị, máy móc, không phải dùng đến chất độc Cyanua, không cần đào bới, ở thánh địa vàng ròng Phước Sơn (Quảng Nam) có những người tay không đi tìm vàng. Nhìn núi, nhìn sông họ biết ngay đâu có vàng. Câu chuyện về nghề tăm vàng của người thợ tăm ly kỳ và đầy bí ẩn.