Có 1 kết quả :

Trường chuẩn quốc gia không có hiệu trưởng

Trường chuẩn quốc gia không có hiệu trưởng

TP - Kể từ ngày 1-12-2011 thầy Phan Văn Kháng trường tiểu học Thanh Hà (Thanh Chương, Nghệ An) có quyết định nghỉ hưu nhưng đến nay đã gần một tháng, thầy vẫn phải đến trường làm công việc của một hiệu trưởng. Vì sao vậy?