Có 1 kết quả :

Tổ chức lớp theo khối thi đại học

Tổ chức lớp theo khối thi đại học

TP - Theo dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của trường dự bị ĐH mà Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện, trường dự bị ĐH được tổ chức dạy học thành lớp học theo khối thi, mỗi lớp học không ít hơn 30 học sinh và không quá 45 học sinh.