Có 3 kết quả :

Người dân đãi vàng trái phép tại Tây Trà.

Rộ tin đào được 1,4 kg vàng

Việc trúng vàng vẫn chỉ là câu chuyện "nửa hư nửa thực", nhưng đã cuốn hút hàng trăm người dân ở 2 xã Sơn Thành và Sơn Hải băng rừng, lội suối đến Tây Trà, Quảng Ngãi để tìm kiếm vàng.