Có 2 kết quả :

Lễ diễu hành của các chiến sĩ bộ đội về Nhà hát Lớn sau ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Ngày trở về Hà Nội

TP - Tôi đang phải giải quyết một việc tình nghĩa quân dân (là một chị ăn vận kiểu cô gái bán hoa, áo phin trắng nõn, tóc vấn khăn vành dây, quần đen, đi dép “xăng đan” trắng, cứ dúi vào tay Thùy Chi, cô văn công xinh đẹp, một gói gì khá to, gói lá sen buộc lạt hồng.