Có 1 kết quả :

Lương hưu 65 triệu đồng/tháng!

Lương hưu 65 triệu đồng/tháng!

TP - Hôm qua, câu chuyện lương hưu được các ĐBQH xới lên làm “nóng” nghị trường, cho thấy một nghịch lý: Trong khi một phần lớn cán bộ công chức hưởng lương hưu rất thấp, thì có vị giám đốc nghỉ hưu hưởng lương 65 triệu đồng/tháng.