Có 2 kết quả :

Tăng cung tiền suốt một thời gian dài đã đẩy lạm phát tăng cao (Ảnh minh họa: Đại Dương)

Lạm phát vì đâu?

TP - Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh-Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright phân tích bản chất và những căn bệnh của nền kinh tế xung quanh câu chuyện lạm phát và lãi suất ngân hàng.
Theo TS Vũ Thành Tự Anh, cần phân bổ nguồn vốn vay hợp lý theo các tín hiệu của cơ chế thị trường

Phân bổ vốn hợp lý để nuôi dưỡng sản xuất

TP - Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh- Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright TPHCM trả lời phỏng vấn Tiền Phong xoay quanh câu chuyện lãi suất, tín dụng. Ông Anh nói: Nếu đặt trần thì đặt trần lãi suất cho vay chứ không phải đặt trần cho lãi suất huy động.