Có 2 kết quả :

Tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin là một trong những tiêu chí để mở cửa trở lại của địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT/Ttg

Tiêu chí để TPHCM và Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới

TPO - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 với 4 bước. Theo dự thảo này, lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới được xác định căn cứ trên tiêu chí tiên quyết và tiêu chí động.