Có 3 kết quả :

Tiên học lễ

Tiên học lễ

TP - Có lẽ trong danh sách nghề nguy hiểm ở xứ ta, nên bổ sung thêm một nghề, cái nghề mà trước đây luôn được gắn cho hai chữ “cao quý”: nghề giáo. Ngày xưa, nghề giáo thường được gọi là nghề “gõ đầu trẻ”.
Tiên học lễ, hậu học văn

Tiên học lễ, hậu học văn

TP - Khẩu hiệu trên thường được treo trang trọng tại khắp các trường học trên cả nước, song việc triển khai, áp dụng cụ thể vào chương trình học tập thì dường như ít nơi để ý tới.