Có 1 kết quả :

Bán hàng online, nhận tiền từ Google, Youtuber hết thời “trốn thuế” ?

Truy vết dòng tiền người bán hàng online, nhận tiền từ Google, Youtube

TPO - Để tránh thất thu, cơ quan thuế phối hợp với ngân hàng truy vết dòng tiền và truy thu cả trăm tỷ đồng tiền thuế của cá nhân, doanh nghiệp nhận từ nước ngoài. Cùng với đó, ngành thuế sẽ kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp chủ sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp giao hàng cung cấp số liệu người bán để thu thuế.