Có 1 kết quả :

Thu hồi hơn 440 phù hiệu ô tô vi phạm

Thu hồi hơn 440 phù hiệu ô tô vi phạm

TP - Qua thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải đường bộ, trong tháng 3 qua, Sở GTVT Hà Nội đã quyết định thu hồi phù hiệu một tháng đối với 442 phương tiện ô tô vi phạm.