Có 4 kết quả :

Phụ huynh ức chế vì con bị phạt

Phụ huynh ức chế vì con bị phạt

Năm học mới được một tháng, nhưng hình thức kỷ luật mà một số giáo viên, một số trường đang áp dụng khiến cho phụ huynh không những không tâm phục khẩu phục mà còn cảm thấy lo ngại cho tinh thần, sức khỏe của con mình.