Có 1 kết quả :

Cung điện Kremlin, Liên bang Nga

Thi viết 'Nước Nga trong trái tim tôi'

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm giữ gìn và phát huy lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước; xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.