Có 1 kết quả :

Bảng thông báo phản cảm của cửa khẩu Aranyapathet.

Thái Lan thừa nhận thiếu lịch sự với du khách Việt

TP - Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua đã có văn bản thừa nhận sai sót của cửa khẩu Aranyapathet, cụ thể là thái độ thiếu lịch sự của một số nhân viên cửa khẩu và việc đặt bảng thông báo công dân một số nước (trong đó có Việt Nam) có thể bị thẩm vấn là phản cảm, gây dư luận xấu.