Có 5 kết quả :

Không cấp phép xây dựng tạm thời

Không cấp phép xây dựng tạm thời

TP - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành trong quý III năm 2012 tập trung tăng cường quản lý kiến trúc đô thị theo các quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt; tuân thủ không cấp phép xây dựng tạm thời các công trình không đủ điều kiện xây dựng.